Wedstrijdvoorwaarden

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Brouwerij Huyghe, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Geraarddsbergsesteenweg 14B met BTW nummer BE 0427 402 982.

 

ARTIKEL 2 - PERIODE

De wedstrijd heeft een duurtijd van 2 weken. Start op 31 oktober 2022 om 16u en eindigt op 13 november 2022 om 23:59u.

 

ARTIKEL 3 - SPELREGELS

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook en Instagram bedrijfspagina's van Delirium Brewery. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele cumulatieve voorwaarden te voldoen:

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon.

 

ARTIKEL 4 - WINNAAR & PRIJS

  • De winnaar wordt gekozen door een onschuldige hand.
  • De winnaar verklaart door deel te nemen dat Delirium Brewery zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Delirium Brewery.
  • Winnaar wordt op de hoogte gesteld via direct message in Instagram.
  • De prijs: een mini opblaasbare olifant van Delirium Brewery t.w.v. €50,00

ARTIKEL 5 - UITSLUITING

Brouwerij Huyghe kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3.

 

ARTIKEL 6 - INFORMATIE OVER DE PRIJS

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

 

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Brouwerij Huyghe de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Brouwerij Huyghe ontlast van iedere verbintenis.

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit recht- vaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

 

ARTIKEL 9 - EVENTUELE KLACHTEN

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Brouwerij Huyghe. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.

nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder