Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt unieke samenwerking tussen maatwerkbedrijf Ryhove en brouwerij Huyghe

Nieuws

Vrijdag 13 september 2019 – Vandaag werd bij brouwerij Huyghe een door de provincie gesubsidieerde nieuwe pneumatische arm in gebruik genomen door medewerkers van maatwerkbedrijf Ryhove. Dankzij deze investering verhoogt de productiecapaciteit in één klap met 50%.

Vrijdag 13 september 2019 – Vandaag werd bij brouwerij Huyghe een door de provincie gesubsidieerde nieuwe pneumatische arm in gebruik genomen door medewerkers van maatwerkbedrijf Ryhove. Dankzij deze investering verhoogt de productiecapaciteit in één klap met 50%.

Vijfentwintig personen met een arbeidsbeperking van maatwerkbedrijf Ryhove werken dagelijks op de site van brouwerij Huyghe. Het is een unieke samenwerking tussen een sociaal economiebedrijf en een lokale brouwerij met een internationale uitstraling en een wereldwijde exportmarkt.

Om tegemoet te komen aan de toenemende productie bij brouwerij Huyghe was investeren in een pneumatisch apparaat nodig. De Bal-Trol, een til- en hefarm die een snelle, soepele en ergonomische bediening garandeert, kon aangekocht worden dankzij een projectsubsidie van 20 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen voor innovatie en professionalisering door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen.

Door deze gedeeltelijke automatisatie verhoogt de capaciteit met 50 % en kunnen de doelgroepmedewerkers van Ryhove met zekerheid voor een lange periode aan het werk blijven. Bovendien kunnen de medewerkers met een arbeidshandicap, door het aanleren van nieuwe vaardigheden, doorgroeien van zuiver manueel werk naar machine-operator.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie "Het Provinciebestuur zet sterk in op het verbinden van sociale en reguliere economie. De installatie van de pneumatische arm op de werkvloer zorgt voor een onmiddellijke duurzame en economische hefboom, meteen een win-win situatie voor maatwerkbedrijf Ryhove en brouwerij Huyghe".

"Dankzij de tussenkomst van de Provincie, zijn we in staat om het proces bij onze klant te semi-automatiseren" aldus Peter Leyman, algemeen directeur van Ryhove. "Dit komt in de eerste plaats ten goede aan de ergonomie voor onze medewerkers en het houdt tevens een productiviteitsverbetering in. Gevolg is dat we meer capaciteit aankunnen en er meer medewerkers kunnen ingeschakeld worden."

Alain De Laet, CEO van brouwerij Huyghe: "Al jaren werkt onze brouwerij hard om de meest duurzame brouwer van het land te worden. Om dat doel te bereiken hebben we ons productieapparaat gemoderniseerd en tal van energiebesparende initiatieven doorgevoerd. Duurzaamheid reikt echter verder dan enkel de infrastructuur. Duurzaamheid betekent ook maatschappelijk verantwoord ondernemen op sociaal vlak en ook daar levert de brouwerij de nodige inspanningen. Lokale initiatieven zoals de jeugdvormingsdienst vzw Habbekrats worden financieel ondersteund, de Confrérie van de Roze Olifant steunt ook al jaren het psychiatrisch centrum Caritas in Melle en de brouwerij kiest ook al jaren bewust voor lokale sociale tewerkstelling via maatwerkbedrijf Ryhove. De fierheid van deze werknemers die bij ons actief zijn, vormen een voorbeeld voor ons allemaal."

nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder