Economische situatie van de Horecasector en Brouwerijen

Nieuws

Een derde van de kleine brouwerijen en bijna een vijfde van de financieel gezonde cafés nu in gevaar: hoe de heropening van de horeca ons cultureel erfgoed kan redden!

Belgische Brouwers heeft veel begrip voor de onzekerheden inzake de huidige gezondheidssituatie. Zij roept echter op tot een sereen debat op basis van feiten, met inbegrip van de economische toestand en het mentale welzijn van de Belgen. Hiervoor deelt zij de door Graydon uitgevoerde studie over de economische situatie van de horecasector en de brouwerijen.Eén jaar na het begin van de eerste lockdown maakt de Belgische Brouwers de balans op van de economische situatie van de sector dankzij een studie van Graydon. De conclusies zijn duidelijk: alle indicatoren kleuren rood voor de kleine brouwers, zelfs voor bedrijven die voorheen financieel gezond waren.

Een blik op de toestand van de bars en cafés toont aan dat de situatie even dramatisch is. De studie toont aan dat elke extra sluitingsdag een zeer hoge kost voor de Belgische samenleving inhoudt. Net daarom steunt Belgische Brouwers een volledige heropening van de horeca op 1 mei én belangrijke financiële steunmaatregelen, zoniet dreigt een derde van dit door de UNESCO erkende culturele erfgoed te verdwijnen. Om niet alleen onze economie maar ook het mentale welzijn van de Belgen te redden en de pandemie onder controle te houden, steunt Belgische Brouwers de oproep van de uitbaters van cafés en restaurants die hun terras tijdens de paasvakantie wensen te openen, in afwachting van een permanente en gegarandeerde opening van de horeca vanaf 1 mei. Door de bestaande steunmaatregelen te handhaven, behoudt elke eigenaar de vrijheid om te ondernemen en zijn terras te openen, zelfs met een verminderde of beperkte capaciteit.

De horeca kan worden gezien als een deel van de oplossing, zowel binnen als buiten, dankzij de sociale controle van de café-uitbater en de protocollen bepaald door de horecafederaties en experten. Volgens de strikte horeca-protocollen kunnen de terrassen een veilige omgeving bieden voor ontspanning, waardoor de bevolking even op adem kan komen; een wens die overigens wordt gedeeld door een meerderheid van de Belgen (7 op 10), die van een glas of een maaltijd op een terras willen kunnen genieten. Het spreekt vanzelf dat elke ondernemer vrij moet kunnen beslissen of hij zijn terras al dan niet heropent, op basis van zijn eigen rentabiliteitsanalyse en de geldende steunmaatregelen.

Meer dan één op drie kleine brouwerijen die financieel gezond waren, nu in onmiddellijk gevaar

Aan de vooravond van de pandemie werden bijna 9 op de 10 (87,5%) kleine Belgische brouwerijen (minder dan 50 werknemers) geacht in goede financiële gezondheid te verkeren. Volgens een studie van Graydon1 in opdracht van Belgische Brouwers, zou slechts 28,4% van de brouwerijen, i.e. 50, nog gezond zijn. Het blijkt dat een vergelijkbaar percentage brouwerijen (27,3 %, hetzij 48 brouwerijen) voorheen in goede gezondheid verkeerde en thans met grote moeilijkheden kampt. Zorgwekkender is 1 Graydon's schokbestendigheidsanalyse van de brouwerij- en horecasectoren, maart 2021. Zie presentatie in bijlage.dat bijna een derde van de brouwerijen (31,8% - 56 brouwerijen) vóór de crisis gezond was en nu op de rand van het faillissement staat. Deze laatste twee categorieën vertegenwoordigen 104 brouwerijen en iets meer dan 600 directe banen. In het geval van een heropening van de horeca op 1 mei, zullen tot 30 miljoen euro financiële steunmaatregelen nodig zijn om het voortbestaan van deze brouwerijen te garanderen. De crisis treft duidelijk de kleine brouwers, die talrijke speciale bieren op de markt brengen. Het zijn precies deze brouwerijen die de rijkdom en diversiteit van de Belgische brouwerijsector uitmaken, want net zij moedigen innovatie op het gebied van productieprocessen en smaken aan.

Krishan Maudgal, Directeur van vzw Belgische Brouwers, wijst op dit belangrijke symbolische aspect : “ Door de druk van de sluiting van de horeca is een derde van het door de UNESCO erkende culturele erfgoed van België echt in gevaar. Dankzij de diversiteit en kwaliteit is Belgisch bier over de hele wereld bekend. Isolering dreigt deze rijke en gevarieerde geschiedenis helemaal uit te wissen.

” Yvan De Baets, medeoprichter van Brasserie de la Senne, vult aan: “Het voortbestaan van de meeste brouwerijen is onlosmakelijk verbonden met de opening van de horeca. Het welzijn van de Belgen is dat eveneens. Bars en restaurants zijn plaatsen die in wezen worden beheerd door de uitbaters en hun personeel, en waar de toepassing van de sanitaire regels gemakkelijker is dan op veel andere plaatsen. Een snelle heropening van de horeca is van essentieel belang om te voorkomen dat voor altijd essentiële actoren van het goede leven in België verloren gaan. Elke dag telt!”

Een zeer moeilijke situatie ook voor bars en cafés

En de kosten zijn nog hoger als men de cafés en bars wil beschermen, die intrinsiek verbonden zijn met de Belgische brouwers en deel uitmaken van de Belgische biercultuur. Aan de vooravond van de eerste lockdown was 80,2 % van de bars (hetzij 10.080 drankgelegenheden) financieel gezond. Daags na een heropening op 1 mei zou nog maar iets meer dan een derde van de cafés en bars (36,6% - 4.597 etablissementen) financieel gezond zijn. Wij merken op dat een kwart (25,7% - 3.232 inrichtingen) geconfonteerd wordt met ernstige moeilijkheden, terwijl zij voorheen financieel gezond waren. Bovendien staat bijna een vijfde (17,9% - 2 251 etablissementen) van de voorheen gezonde pubs en bars nu op de rand van het faillissement. De laatste twee categorieën vertegenwoordigen in totaal meer dan 13.000 directe banen. 279 miljoen euro aan financiële steunmaatregelen zou nodig zijn om ze te redden.

Krishan Maudgal licht de concrete eisen van de sector toe: "De Graydon-studie toont zeer duidelijk aan dat zonder aanzienlijke financiële steun bijna een derde van onze brouwerijen (31,8%) en bijna één op de vijf pubs en bars (17,9%) het risico lopen failliet te gaan, terwijl zij voorheen financieel gezond waren. Daarom steunen wij een volledige opening van de etablissementen op 1 mei en het behoud en de versterking van de steunmaatregelen. Belgische Brouwers steunt ook de oproep van uitbaters van cafés en restaurants die hun terras willen openenen tijdens de paasvakantie mits behoud van de steunmaatregelen, wat de sector aanzienlijk zou helpen om de impasse te doorbreken. Voor deze voorheen gezonde bedrijven moeten enerzijds de liquiditeitsproblemen worden opgelost door de huidige steunpremies van de verschillende overheden te handhaven en te versterken, en anderzijds moeten de solvabiliteitsproblemen worden aangepakt tijdens de heropening dankzij een algemene BTW-verlaging tot 6% in de horeca, de vrijstelling van sociale lasten, de terugvordering van accijnzen op bier waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, de verkoop van alcohol na 20.00 uur, enz..

" Onder veilige omstandigheden een glas drinken, een wens die door alle Belgen wordt gedeeld

Op basis van de Graydon-studie is het duidelijk dat de situatie zowel voor de brouwerijen als voor de cafés, kritisch en dringend is. Elke sluitingsweek betekent een extra inspanning van meer dan 8 miljoen euro, of meer dan 1 miljoen euro per dag. Elke dag telt. Daarom steunt Belgische Brouwers de vraag van uitbaters van cafés en restaurants die hun terrassen in de paasvakantie willen openen, voorafgaand aan een permanente en gegarandeerde opening van de horeca vanaf 1 mei. Door de bestaande steunmaatregelen te handhaven, behoudt elke café-uitbater de vrijheid om te ondernemen en zijn terras te openen, zelfs met een verminderde of beperkte capaciteit.

De bevolking heeft nood om tijdens deze vakantieperiode op adem te komen. Deze vraag wordt ondersteund door een andere studie, gepubliceerd door de Universiteit van Antwerpen 2 op 23 februari, volgens welke de activiteit die de Belgische burgers het liefst zouden hervatten het drinken van een glas of een maaltijd op een terras is (71% van de respondenten). Deze activiteit staat zelfs hoger dan de wens om binnen meer dan één persoon te mogen ontvangen (65% van de deelnemers). Dit eerste verlangen om naar een café of restaurant te gaan, wordt deze week nogmaals bevestigd door de resultaten van een enquête die dit weekend door RTL, Le Soir, Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws werd afgenomen. Bovendien zijn de buurlanden bezig de heropening van de horeca toe te laten, wat kan leiden tot een uittocht van Belgen naar het buitenland om, ondanks het huidige verbod, van die activiteiten te genieten.

De gebeurtenissen van de laatste weken hebben aangetoond dat het mentaal welzijn van de bevolking onder zware druk staat na bijna 5 maanden isolement, wat heeft geleid tot ongecontroleerde samenscholingen. De terrassen kunnen echter een veilige en ontspannende omgeving bieden in afwachting van een volledige heropening op 1 mei. Strikte protocollen, waarover momenteel wordt overlegd met alle horecafederaties (en deze van de toeleveranciers), en de autoriteiten, zullen helpen om de verspreiding van het virus onder controle te houden. Een permanente, veilige en goed gekaderde heropening van de horeca is de komende weken des te meer mogelijk dankzij de komst van mooi weer, de voortgang van de vaccinatiecampagne en betere screening en tracering. De horeca is deel van de oplos

nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder