Loading
Loading ...
Navigation
Belgian Family Brewers Logo
Habbekrats Logo
 

Confrerie

De Confrérie van de Roze Olifant van Melle werd gesticht op 24 april 1992.

Onze peters zijn de leden van de "Confrérie van de Hasseltse Jenever" te Hasselt. Onze petekinderen zijn de leden van de "Confrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir" te Gavere.

De Confrérie telt 23 actieve leden waarvan 18 de Grote Raad vormen.

De Confrérie stelt zich tot doel de aloude tradities van de Melse streekbieren - in het bijzonder de "Delirium Tremens" - als kwaliteitsproduct zowel in binnen- als buitenland te promoten en deze bieren als "echt iets van bij ons" te leren waarderen. Ze wil de Melse streekbieren terug haar ereplaats schenken in de gastronomische en culinaire receptuur. Door geregeld deel te nemen aan kapittels van bevriende confréries wordt een echte vriendenkring opgebouwd en maken wij zo kennis met het gastronomisch en folkloristisch patrimonium van ons land en van de buurlanden.

De Confrérie is ook actief op sociaal vlak. Regelmatig verleent ze haar medewerking aan tal van activiteiten waarvan de opbrengst integraal geschonken wordt aan de afdeling Kinderpsychiatrie van de psychiatrische kliniek "Caritas" te Melle.